Voorbeeld bevestiging AOV scan (inhoud volledig aan te passen)
 
 

Geachte Klant,

U heeft via onze nazorgscan voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aangegeven dat u een kostenopgave wilt voor een nadere AOV-analyse.

U wordt binnenkort benaderd door een van onze experts om de door u gewenste vervolgstap uit te voeren. Daarop vooruitlopend willen we graag de volgende documenten bij u onder de aandacht brengen.

  1. Dienstenwijzer
    In dit document vertellen we u meer over ons bedrijf, hoe wij werken en hoe we met uw privacy omgaan.
  2. Dienstverleningsdocument
    In dit document leest u wat onze algemene dienstverlening op productniveau is.

Bij een analyse van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering kijken we naar de volgende onderwerpen:

  • De bruto premie en netto uitkering van uw verzekering
  • Compleetheid van dekkingen
  • Wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid
  • Passendheid van het product

Wij zijn een onafhankelijk advieskantoor. Dat betekent dat banken of verzekeraars geen belangen hebben in ons bedrijf. Wij handelen vanuit het klantbelang en zijn volledig productonafhankelijk.

Met vriendelijke groet, 

Ad Viseur

JouwBedrijf