Voorbeeld uitnodiging ORV scan (inhoud volledig aan te passen)
 
 

Geachte Klant,

De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen (ORV's) zijn de laatste jaren sterk gedaald. Dit is het gevolg van het feit dat we ouder worden. Ook is er nu veel concurrentie tussen aanbieders en zijn premies voor mannen en vrouwen gelijkgesteld. Daardoor kunt u misschien premie besparen door uw verzekering te vernieuwen. Dit kan uiteindelijk zelfs duizenden euro's aan premiebesparing opleveren.

Wilt u weten of u ook kunt besparen? Vul dan de onderstaande vragenlijst in. Aan de hand van uw antwoorden kunnen wij voor u ontdekken of u in actie moet komen.

Klik hier om de vragenlijst te open

Als u via ons kantoor al een ORV heeft lopen, is deze uitnodiging onderdeel van onze zorgplicht. Het niet invullen van de vragenlijst betekent dat u mogelijk verkeerde producten onnodig lang aanhoudt. Daar willen wij u graag voor behoeden.

Met vriendelijke groet, 

Ad Viseur

JouwBedrijf